Handleidingen voor PretLAB pakketten:
De volgende handleidingen zijn op dit moment beschikbaar:

Pretpoets
Knippertje
Looplicht
Dobbel
Slaapkamer-alarm
Zenuwspiraal

Om ze uit te pakken en te bekijken heeft
u de volgende pakketten nodig:
Netscape gebruikers kunnen E-mailen naar de
Webmaster als ze iets niet kunnen zien.